Energetyka i ciepłownictwo

System elektroenergetyczny

GPZ „Starogard Gd.” (Główny Punkt Zasilania) był do niedawna jedynym punktem zasilającym miasto i okolice. Następowało tam duże skoncentrowanie mocy. Wybudowany GPZ „Skarszewy” znacznie odciążył istniejący GPZ Starogard Gd. i zwiększył pewność zasilania terenu. Główny rozwój sieci elektroenergetycznej jest skorelowany z rozwojem miasta. Eksploatacją zajmuje się POZG Gdańsk Zakład Starogard Gd.

System gazowniczy

Przewidywane kierunki rozwoju sieci gazowej to obszar miasta tereny zabudowy domków jednorodzinnych. Jeśli będzie się opłacała konwersja na gaz kotłowni na paliwo stałe, będzie trzeba doprowadzić sieci średniego ciśnienia i rozwiązać układ rozdzielczy stacji i sieci.

System ciepłowniczy

System ciepłowniczy miasta oparty jest w części południowej miasta na dwóch
wydzielonych sieciach ciepłowniczych z Kotłowni Rejonowej „Południe” przy ul. Pomorskiej 26 o mocy zainstalowanej 58,15 MW i EC „Polpharma” przy ul. Jabłowskiej i mocy zainstalowanej 120,4 MW. Oba źródła ciepła mają moce cieplne
niewykorzystane: EC – ok. 70 MW w parze i wodzie gorącej i kotłownia rejonowa ok. 21
MW. W części północnej istnieje 10 systemów sieciowych w oparciu o źródła ciepła
osiedlowe i 20 kotłowni osiedlowych i lokalnych rozproszonych na paliwa stałe, olejowe,
które mają być włączone do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez budowę planowanej
magistrali ciepłowniczej „Północ”. Właścicielem źródeł ciepła i sieci komunalnych jest
Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Spółka z o.o. (spółka gminy miejskiej).

Produkcja ciepła w mieście:

– wg rodzajów paliwa

  • gaz ziemny 10,2%,
  • olej opałowy 3,0 %,
  • inne 0,5 %,
  • paliwa stale 86,3.

 – wg producentów

  • EC Polpharma 35,5 %,
  • STAR-PEC 20,1 %,
  • duże kotłownie 18,1 %,
  • źródła indywidualne 26,3 %
    gazowe i na paliwo stałe.

Miasto Starogard Gd. posiada zatwierdzony w 2000 r. „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elekttyczną i paliwa gazowe”.

Sieć komunikacyjna

Na terenie Starogardu Gdańskiego jest 5,7 km dróg krajowych o powierzchni 55.700 m2, 5,1 km dróg wojewódzkich o powierzchni 35.900 m2, 31,1 km dróg powiatowych o łącznej powierzchni 194 tyś. m2 oraz 65 km dróg gminnych o łącznej powierzchni 325 tyś. m2, z których 43 km nie posiada nawierzchni twardej.

Starogard Gdański posiada dobrą sieć drogową, która czyni z tego miasta węzeł komunikacyjny, leżący na trasie drogi krajowej nr 22 oraz wojewódzkiej 222 Gdańsk Chojnice, Gdynia – Toruń. Dodatkowo miasto połączone jest liniami kolejowymi z Tczewem, Gdańskiem, Chojnicami i Gorzowem Wielkopolskim.

System wodociągowy i kanalizacyjny Starogardu Gdańskiego

Woda dla miasta dostarczana jest z dwóch ujęć wodnych „Południe” i „Wierzyca”. Ujęcia te dostarczają wodę z tzw. czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Ujęcie wody „Wierzyca” składa się z ośmiu wierconych studni, natomiast na ujęcie wody „Południe” składa się aż 21 wierconych studni.

Uzdatnianie wody w miejskim systemie wodociągowym polega na: napowietrzaniu, odpowietrzaniu, odżelazianiu i odmanganianiu wody. Dzięki tym wszystkim procesom woda przekazywana odbiorcom odpowiada wszelkim normom, wyznaczonym przez instytucje określające poziom zanieczyszczeń i związków zawartych w wodzie.

Woda z obu ujęć dostarczana jest do 98% mieszkań na terenie miasta oraz sąsiadującej z nim gminy.

Na terenie Starogardu Gdańskiego działają dwa systemy kanalizacyjne: grawitacyjny i tłoczny połączony z ośmioma przepompowniami usytuowanymi na terenie miasta, co pozwala na odprowadzanie ponad 16.000 m ścieków na dobę. Systemem odprowadzania ścieków poprzez sieć kanalizacji objęto 85% terenów miejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *