Plany opracowywane

Do pobrania: szczegółowa mapa PDF

PLANY OPRACOWYWANE

27_PLAN_DUŻY_ZM

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr. XLIV/431/2017, z dnia 30.08.2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,36326.html – uchwała

27_10_PLAN_DUZY_15_ZM

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr. LVIII/632/2018, z dnia 10.10.2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,40211.html – uchwała

34_BOH_GETTA

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr XL/391/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,35074.html – uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,35075.html – załącznik

29_1_BROWAR_ZM

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr. LII/549/2018, z dnia 25.04.2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą dla działek nr 511/3 i 511/5 obr.17 znajdujących się w obszarze oznaczonym w tym planie symbolem „38-U” (dawny browar).

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38752.html – uchwała o przystąpieniu

24_2_CHOPINA_PARKOWA_ZM

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr. LVIII/633/2018, z dnia 10.10.2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego- Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,40212.html – uchwała o przystąpieniu

27_6_1_SADOWA_ZM

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr. LVIII/634/2018, z dnia 10.10.2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr182/4 obr.5 położonej w rejonie ulic: Sadowej – Czesława Nagórskiego

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,40213.html – uchwała o przystąpieniu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *