Konsultacje społeczne

Spotkanie

16.04.2013.
Materiały do pobrania:

1. Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni doliny rzeki Wierzycy oraz terenów leśnych w Starogardzie Gdańskim:

Na ostatnim, trzecim spotkaniu zaprezentowano wersję finalną koncepcji opartą o zebrane informacje z ankiet, uwagi i opinie osób obecnych na poprzednich spotkaniach. Zebrane informacje z tego spotkania pozwolą na dopracowanie i uszczegółowienie niektórych rozwiązań. Koncepcja dla terenu I (obszar Natura 2000) zostanie przedstawiona Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w celu zaopiniowania rozwiązań zawartych w koncepcji. Po otrzymaniu stosownej opinii zaprezentujemy wypracowaną przez Państwo koncepcję na wszystkich trzech obszarów.

Spotkanie
26.03.2013 r.

Podczas drugiego spotkania zaprezentowano koncepcję dla trzech poszczególnych obszarów na osobnych planszach.

Do opracowania materiałów na spotkanie wzięto pod uwagę wypowiedzi osób z dnia 12.03.2013 r. oraz informacje zawarte w ankietach.

Na prezentacji multimedialnej omówiono szczegółowo rozwiązania przyjęte dla trzech obszarów, oraz zebrano uwagi i wnioski zgromadzonych osób.

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Na trzecim, ostatnim spotkaniu zostanie zaprezentowana uszczegółowiona wersja koncepcji w oparciu o zebrane informacje z dotychczasowych spotkań.

Liczymy na Państwa obecność i jak zawsze na ciekawe pomysły.

Serdecznie zapraszamy!


Spotkanie
12.03.2013 r.

Na pierwszym spotkaniu w ramach konsultacji  społecznych zaprezentowano koncepcję zagospodarowania terenu w postaci prezentacji multimedialnej, będącej inicjatorem dyskusji dotyczącej zaproponowanych rozwiązań.
ilustracja

Mieszkańcy miasta, organizacje i stowarzyszenia przedstawiły swoje propozycje oraz uwagi do zaprezentowanej na spotkaniu koncepcji.

ilustracja

ilustracja
Zebrane w ten sposób informacje posłużą do modyfikacji koncepcji i jej prezentacji  na najbliższym spotkaniu w dniu 26.03.2013.r. (dodatkowo zmodyfikowaną koncepcję można obejrzeć przed najbliższym spotkaniem w zakładce „spotkanie 26.03.2013”).

ilustracja

Serdeczne zapraszamy na kolejne spotkanie.
Liczymy na wysoką frekwencję, ciekawe propozycje i konstruktywne uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *