Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Koło Terenowe PZG w Starogardzie Gdańskim

Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Starogardzie Gd. powstało w 1970 r., swoją działalnością obejmuje powiat starogardzki i tczewski. Na dzień 01.01.2015 r. zarejestrowanych w bazie danych jest 320 osób – podopiecznych inwalidów słuchu.

Celem naszego związku jest udzielanie inwalidom słuchu, przy pomocy tłumacza języka migowego, wszechstronnej pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Organizowane są też prace kulturalno – oświatowe i różne formy sportu i turystyki. Prowadzimy działania w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej. Propagujemy w społeczeństwie problemy ochrony słuchu i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem oraz podejmujemy działania zmierzające do zapobiegania inwalidztwu słuchu. Efektem realizowanych zadań jest przede wszystkim pokonywanie barier w komunikowaniu się osób niesłyszących z niesłyszącymi i słyszącymi. Wyrabianie wśród nich nawyków nawiązywania szerszych kontaktów społecznych. Konsekwencją realizowanych zadań jest lepsze i pewniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie, nabywanie pewności siebie oraz łagodzenie skutków niepełnosprawności.

Koło podjęło następujące zadania:

 • usługi indywidualne dot. ochrony zdrowia, ochrony słuchu, pomoc w załatwianiu turnusów rehabilitacyjnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • życia codziennego, spraw związanych z zatrudnieniem, spraw socjalnych, bytowych. Instruktarze dla członków i ich rodzin;
 • usługi grupowe: zajęcia w kołach zainteresowań Np. zdrowego żywienia, klub czytelniczy, klub dyskusyjny, tłumaczenia artykułów, filmów. Dyskusje na temat wydarzeń w kraju i na świecie;
 • organizowane są prace kulturalno-oświatowe i różne formy sportu;
 • propagujemy w społeczeństwie problematykę ochrony słuchu i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem.

Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych organizuje:

 • Wycieczki
 • Wyjazdy na basen
 • Rajdy rowerowe
 • Rodzinne spotkania przy grillu
 • Zbiorowe wyjścia na mecze koszykówki męskiej
 • Spotkania integracyjne – Międzynarodowy Dzień Głuchego, spotkanie płatkowe
 • Udział w Pomorskim Zlocie z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego/ organizator: Oddział Pomorski PZG w Gdańsku

Nasza praca wpływa na poczucie bezpieczeństwa inwalidów słuchu, czują się oni dowartościowani, wychodzą z izolacji i korzystają ze wszystkich dóbr kultury, oświaty i wypoczynku oraz rehabilitacji. Koło Terenowe PZG jest w stałej współpracy z Oddziałem Pomorskim PZG w Gdańsku oraz z placówkami administracji publicznej: PCPR, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym.

Skład Zarządu:

ilustracja
1.Prezes Joanna Cwojdzińska
2.Wiceprezes Helena Wota
3.Sekretarz Skarzynska Wiesława
4.Skarbnik Chyb Alicja
5.Członek Zarządu Robak Dariusz
6.Członek Zarządu Piontek Jerzy
7.Członek Zarządu Kulas Regina
8.Członek Zarządu Borkowski Andrzej

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe
Prezes Joanna Cwojdzińska
Instruktor Koła Katarzyna Kielusiak
ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58 56 333 40
—————————————————————————————

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
Oddział Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
UL. GDAŃSKA 6 / 83-200 STAROGARD GD.
TEL. 58 561 44 22
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SIEDZIBIE ODDZIAŁU:
WTOREK – PIĄTKU w godz. 9 – 13.oo

Patronką Oddziału Starogardzkiego P.Z.E,R i I jest Matka Boska Częstochowska.

Związek rozpoczął swoją działalność w 1946 roku. Obecnie Oddział Rejonowy liczy 1660 członków. W skład zarządu wchodzą następujące stanowiska:
Przewodniczący – Kazimierz Szmagliński
I Wiceprzewodniczący – Józef Gerigk
II Wiceprzewodniczący – Adam Popławski
Skarbnik – Zofia Wrzau
Sekretarz – Lidia Osowicka

Na terenie powiatu strogardzkiego mamy koła w Skórczu,Bobowie, Lubichowie, Osiecznej, Osówku, Godziszewie,Kleszczewie, Pinczynie, Kaliskach, Borzechowwie, Smętowwie, Zblewie i w Starogardzie Gd 3 koła.

Przynależność do P.Z.E,R i I daje:
bezpłatne zaświadczenia na ulgowe przejazdy koleją,
ulgowe bilety na basen w szkile na ul. Zblewskiej,
ulgowe bilety na lodowisko w OSiRze.
Wejście poza kolejnością w określone dni i godziny do lekarza za okazaniem legitymacji związkowej w ZOZ przy ul. Hallera,
pomoc w uzyskaniu porad prawnych,
ulgowe bilety na zwiedzanie obiektów: Muzeum, Katedry
pomoc w załatwianiu emerytur i rent w ZUS
pomoc w uzyskaniu i korzystaniu z urządzeń i przyrządów rehabilitacyjnych,
organizowanie czasu wolnego – spotkania, zabawy, pikniki,itp.,
zniżki na opłaty za zabawy i wycieczki,
pomoc w uzyskaniu świadczeń z GOPS i MOPS,
pomoc w uzyskaniu grupy inwalidzkiej,
pomoc w uzyskaniu skierowań na turnusy rehabilitacyjne do sanatoriów,
uzyskania pomocy, będąc w trudnej sytuacji materialnej,
prezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobedz władz
obrona uprawnień rencistów, emerytów i inwalidów
promowanie i eksponowanie dorobku artystycznego na pokazach i wystawach,
korzystania z profesjonalnego ubezpieczenia ZKP.
Możliwość eksponowania swoich zdolności w zespołach artystycznych, indywidualnie na przeglądach, koncertach czy spartakiadzie,
korzystanie z pomocy PCPR, Urzędów Gmin, Miast, Oddziału Rejonowego i Powiatu w zakresie zakupu strojów, posiłków i nagród na organizowane imprezy.

Związek jest organizatorem :
1.Spotkań i zabaw,
2.wycieczek i kursów,
3.Powiatowego Przeglądu Dorobku Twórczości Artystycznej
4.Powiatowego Koncert Pieśni Maryjnych
5.Spartakiady Emerytów i Osób Niepełnosprawnych

ilustracja
Przewodniczący Oddziału Rejonowego P.Z.E,R i I Kazimierz Szmagliński na spotkaniu ze Społeczną Rada ds. Osób Niepełnosprawnych podczas prezentacji Związku w dniu 25.02.2010.

ilustracja

I wiceprzewodniczący Józef Gerigk, członek Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych.
—————————————————————————————

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH.

Nazwa: Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Starogardzie  Gdańskim
Rok założenia: 1951 rok
Liczba członków Stowarzyszenia: 120 członków zwyczajnych i 26 podopiecznych w tym 15 dzieci
Siedziba:  ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
Gdzie i kiedy możemy ich spotkać: biuro mieści się w Urzędzie Miasta i czynne jest  we wtorek i piątek od 11,00 do 13,00
Liderzy: prezes koła- Joanna Grabowska, czł. zarządu – Kamysz Marianna, Trzoska Beata, Socha Maria
Kontakt: e-mail: starogard.gdanski@pomorski.pzn.org.pl , kom. 724 888 842
Kim są: Członkami Polskiego Związku Niewidomych są niewidomi i słabo widzący w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci  od 0 do 16 lat z terenu całego powiatu.
Co robią Polski Związek Niewidomych  organizuje: spotkania informacyjne, integracyjne i szkoleniowe oraz  wycieczki i  wyjścia do teatru. W minionym roku zorganizowano między innymi:

 • Dnia 15 października 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Białej Laski pt. ,,Od sześciopunktu do audiobooka”. Prelekcja miała na celu  zapoznanie niewidomych i słabo widzących z książkami w wersji elektronicznej i sprzętem umożliwiającym ich odsłuchanie. Po prezentacji i obejrzeniu filmu z audiodeskrypcją udaliśmy się do Restauracji „Browarowa” na świąteczny poczęstunek.
 • Dnia 11 listopada  2015r. grupa 50 osób w tym 35 niepełnosprawnych i 15 opiekunów udała się do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl pt. „Ghost”. Musical trwający 2 godziny i 40 minut poprzez śpiew i barwną inscenizację dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń. Dzięki wsparciu finansowemu PFRON- u nasi członkowie mogli pozwolić sobie na wyjazd i uczestnictwo w kulturalnym wydarzeniu.

Plany:  Realizacja zadań statutowych, pozyskanie środków finansowych od sponsorów, z 1%  oraz z PCPR i PFRON. Współpraca z  władzami miasta w wprowadzeniu oznaczeń umożliwiających niewidomym i słabo widzącym lepsze poruszanie się po mieście.
Marzenia: Lepszy dostęp osób z dysfunkcją wzroku do lekarzy okulistów, usunięcie barier architektonicznych w mieście oraz usamodzielnienie członków PZN.
Misja: Celem działania stowarzyszenia  jest: społeczna integracja i rehabilitacja, ochrona interesów  społecznych swoich członków, przeciwdziałanie ich dyskryminacji.  Wolontariuszy pracujących w zarządzie wspiera wysoko wykwalifikowana kadra zatrudniona w Okręgu Pomorskim PZN w Gdańsku. Działamy na terenie całego powiatu.

OKAŻ NAM SWOJE ZAUFANIE PRZEKAZUJĄC 1 % SWOJEGO PODATKU.
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – KRS 0000099691.
Dla Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gd.

Prezes Koła PZN Joanna Grabowska i kol. Anna Dembek

Prezes Koła PZN Joanna Grabowska i kol. Anna Dembek

——————————————————————————————————–

pinokio-logo-slider

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”

ilustracja

Adres:ul.Chojnicka 70, 83-200 Starogard Gd.
tel. 58-56-222- 69
KRS 0000174927
Data rejestracji: 09.10.2003 r.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Maria Kłos – prezes
2. Magdalena Kiedrowska – wiceprezes
3. Piotr Fischer – skarbnik
4. Joanna Leszka – sekretarz

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio” w Starogardzie Gdańskim powstało w 2003 roku z inicjatywy nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starogardzie Gd. Stowarzyszenie „Pinokio” kieruje się dobrem dzieci niepełnosprawnych i stara się realizować ich prawa i marzenia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością z powiatu starogardzkiego mogą wyjść z cienia, pokazać swój potencjał, aktywnie spędzać czas.

Główne cele zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Pinokio” :

 • tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • propagowanie idei równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • pomoc w integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i społeczności lokalnej,
 • podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
 • wspieranie rodziców w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Na szczególną uwagę zasługują corocznie prowadzone terapeutyczne półkolonie letnie o różnych nazwach m.in: „Wakacje z przygodą”, „Uśmiechnięte wakacje”, „Na skrzydłach wakacyjnych podróży”, „Bajeczne wakacje”, organizowane z ramienia Stowarzyszenia, które prowadzimy dla 40 -50 dzieci i młodzieży. Podczas półkolonii organizowane są liczne zajęcia terapeutyczne takie jak: hydroterapia, hipoterapia, artterapia oraz inne zajęcia prowadzone przez specjalistów. Staramy się w ten sposób zapewnić dzieciom niepełnosprawnym wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości także podczas okresu wakacji. Półkolonie terapeutyczne przyczyniają się do integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, zbudowania w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Ponadto Stowarzyszenie „Pinokio” zrealizowało szereg działań pielęgnujących kociewskie tradycje oraz wartości kulturalne, można wymienić tu m.in. „Rowerowy Rajd Śladami Baśni Kociewskiej”, realizację zadania „Piękno krajobrazu i bogactwo naszej małej ojczyzny” oraz imprezy integracyjne „Akademia Kociewska”. Dalej – Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych powiatu starogardzkiego – „Bajka skrzydłami dzieci”, rezultatem było powstanie księgozbiorów z bajkami terapeutycznymi poruszającymi tematykę osób niepełnosprawnych, zorganizowano również dwie edycje międzyszkolnego konkursu informatycznego „Pomysł na wycieczkę po Starogardzie Gdańskim” oraz „Legendy Starogardu i okolic w fotografii i opowieściach znanych ludzi”. Gimnazjaliści naszego Ośrodka mogli stanąć do zdrowej rywalizacji ze starogardzkimi gimnazjalistami. Konkursy takie jak te przełamują stereotypy i ukazują mocne strony osób z niepełnosprawnością.

Ogromy walor terapeutyczny mają prowadzone zajęcia hipoterapii, które są naturalną metodą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Realizowaliśmy również projekt edukacji plastyczno-artystycznej „Doświadczam, tworzę i zmieniam moje otoczenie”. Oprócz tego Projekty o charakterze promocji kultury regionu ” Starogard Gdański – zielona stolica Kociewia”, „Malowany alfabet kociewski”, ,,Cztery pory roku w kulturze Kociewia’’ oraz inicjatywę lokalną „Kociewie moje ulubione” oraz ostatni projekt „Kociewie nasza mała ojczyzna”, czy też pozyskiwanie środków finansowych na projekt AXA „Wspieramy mamy” i duże zaangażowanie w realizację zadania „Żywiołowe mamy dzieci niepełnosprawnych – alternatywa wobec codzienności”. Wspieraliśmy więc całe rodziny których dotyczy problem niepełnosprawności. Podjęto wiele działań aktywizujących m.in dogoterapię, hydroterapię oraz zajęcia teatralne, gdzie rodzice wraz z niepełnosprawnymi dziećmi byli aktorami, odkrywali swoje pasje i potencjał.

Co planujemy? Otóż od marca do maja 2016 prowadzone będą po raz kolejny zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. W tym roku głównie dla dzieci z zespołem Downa. Ogromnie się cieszymy, bo udało się w tym roku pozyskać środki na projekt „Koń moim przyjacielem” z Fundacji BZ WBK „Bank dziecięcych uśmiechów”. Czekamy także na rozstrzygnięcie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gdzie ubiegamy się o dofinansowanie projektu dwuletniego, na lata 2016-2017 – „Rozwój dziecka niepełnosprawnego źródłem radości rodziny”.

Aby nasze Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio: mogło prowadzić dalszą, wszechstronną działalność na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin liczymy na wparcie finansowe z 1% podatku.

Przekazując 1% Stowarzyszeniu „Pinokio” dacie osobom niepełnosprawnym szansę na rozwinięcie drzemiącego w nich potencjału i przyczynicie się do poprawy jakości ich życia.

Na stronie internetowej – www.soswstarogard.pl można uzyskać więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”.

Galeria zdjęć

 

 

 

——————————————————————————————————–

ilustracja

Charakterystyka Klubu Kobiet „Amazonka” w Starogardzie Gdańskim w 2009 r.

Cele pracy w klubie:
1.Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii.
2.Odzyskanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej.
3.Psychoterapia prowadzona indywidualnie i zespołowo oraz wzajemna nieprofesjonalna pomoc oraz wsparcie psychiczne.
4.Patronowanie pracy ochotniczek – wolontariuszek.
5.Działania służące profilaktyce nowotworowej piersi.
6.Organizowanie pomocy kobietom po mastektomii znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7.Współpraca z rodzinami chorych kobiet.

Klub Kobiet „Amazonki” w Starogardzie Gdańskim ma już 13 – letnią historię. Pierwsze zapiski w księdze protokołów, będącej jednocześnie kroniką, rejestrującą przebieg spotkać, dokumentującą różne formy działania sięgają 1996 r. Początkowo skupiała się w klubie nieliczna grupa kobiet, która jednocześnie korzystała z ćwiczeń usprawniających ruchowo. Aktywność grupy była inspirowana przez rehabilitantkę oraz lekarza. Istotną rolę odegrały też aktywne i chętne do działania kobiety – Amazonki. Początkowo klub był filią stowarzyszeni gdańskiej organizacji, od lipca2003 r. uzyskał osobowość prawną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i został samodzielnym, stowarzyszeniem. Statut organizacji formułuje najważniejsze zadania i cele na rzecz niepełnosprawnych członkiń. Zrzeszone kobiety biorą udział w zajęciach usprawniających raz w tygodniu na sali, oraz na basenie pod okiem instruktora.
Miłe są też regularne, comiesięczne spotkania zarządu oraz wszystkich Amazonek w pomieszczeniach klubowych, wyjazdy integrujące grupę, ogniska, spotkania z psychologiem, onkologiem, dietetykiem. Wycieczki do teatru, Częstochowy na ogólnopolskie spotkania Amazonek, ogólnopolskie spartakiady, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, wieczorkach karnawałowych, pod hasłem „Przez zabawę do zdrowia”, a także spotkania opłatkowe, na których wystawiane są „Jasełka”. Fundusze na wspomniane formy pracy zarząd zdobywa z dotacji gminy miejskiej i PFRON oraz wkłady własnego członkiń.
Klub zrzesza od 55 do 60 członkiń z terenu miasta i powiatu. W Klubie działa grupa 11 ochotniczek, których zadaniem jest pomoc nowym Amazonkom po mastektomii od pobytu w szpitalu do pełnej rehabilitacji w klubie i uzyskania dobrego stanu fizycznego i psychicznego.
Ponadto ochotniczki współpracują z młodzieżą, kobietom KGW, zakładami pracy w zakresie profilaktyki zdrowia. Podczas spotkać uczymy samobadania piersi na fantomach. Szczegółowa praca wolontariuszek opracowana jest w osobnym sprawozdaniu.
Na podstawie obserwacji i badań ankietowych w klubie zostały napisane dwie prace magisterskie p.: Przyczyny obrzęku limfatycznego” i „Problem pracujących Amazonek”.
Klub jest NIEDOINWESTOWANY w sprzęt rehabilitacyjny, np: brakuje łóżka do masażu. Pozyskiwane środki z gminy miejskiej nie zabezpieczają wszystkich potrzeb.

ilustracja

Sprawozdanie z pracy ochotniczek – wolontariuszek w Klubie „Amazonki” w Starogardzie Gd.

W Klubie „Amazonki” w Starogardzie Gd. Pracuje grupa ochotniczek przeszkolonych na specjalistycznych kursach prze Federację Klubów w Poznaniu. W 2009 r. w Klubie było 11 wolontariuszek w tym 2 osoby z II stopniem specjalizacji i 9 z I stopniem. Barbara Remus i Stefania Mach posiadają I i II stopień. I stopień posiadają: Stefania Graban, Helena Mazurowska, Elżbieta Rychlicka, Irena Rodhe, Krystyna Wiśniewska, Pola Żur, Regina Dunder, Barbara Jonatowska, Helena Czapiewska. Wszystkie ochotniczki w miarę możliwości i stanu zdrowia starały się być dyspozycyjne w spotkaniach z „Amazonką”. Zamierzamy w następnych latach poszerzyć krąg wolontariuszek w klubie i zapewnić im szkolenie.

Pracę ochotniczek skupiamy na różnych zagadnieniach, między innymi na promocji zdrowia z młodzieżą w szkołach średnich. W związku z tym w czerwcu 2009 r. przyjęłyśmy zaproszeni do I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gd., realizując program „Wyprzedzić chorobę – dbaj o zdrowie”. W skład zespołu weszły: Helena Mazurowska, Krystyna Wiśniewska, Helena Czapiewska. W czasie spotkania zmieniały się klasy i ostatecznie wzięło w nich udział ok. 210 dziewcząt i chłopców. Spotkanie trwało od 9.00 do 14.00, czyli 5 godzin. Był to duży wysiłek dla naszych koleżanek ponieważ jest to zajęcie w ciągłym kontakcie słownym. Gdybyśmy przeanalizowały koszt takiego spotkania to jest następujący: 5 godzin prac przez 4 osoby to 20 godzin, a godzina kosztuje 15 zł, w rezultacie spotkanie kosztowało 300 zł. Gdyby to nie był wolontariat, na konto klubu wpłynęłoby 300 zł.

Dalszą formą pracy są odwiedziny kobiet po mastektomii w szpitalu lub domu. W starogardzkim szpitalu mastektomie odbywają się rzadko po odejściu dr. Chabielskiego. Większość kobiet wybiera klinikę w Gdańsku lub Gdyni. Mimo tego odwiedziłyśmy trzy chore: dwie po mastektomii i jedną po wyłuskaniu guza. Poza tym kobiety telefonicznie zwracają się po radę w trudnych sytuacjach i tu też służymy im pomocą, udzielając informacji.

Współpraca Amazonek z wolontariuszkami odbywa się także w Klubie, w czasie spotkań na gimnastyce oraz na basenie. Są to indywidualne rozmowy, przekazywanie nowym koleżankom doświadczeń zdobytych z przebytej wcześniej choroby . Rozmowa z ochotniczką, która rozumie problemy Amazonki związane z choroba i leczeniem, jej lęki i trudności może ułatwić przezwyciężanie chorób i powrót do zdrowia. Amazonka otrzymuje od ochotniczki wsparcie emocjonalne i praktyczne informacje, wprowadza do Klubu i udziela wsparcia oraz możliwość uczestniczenia w życiu Klubu.

Ostatnio, w związku z kryzysem gospodarczym Gmina Miejska nie przydziela nam funduszy na promocję zdrowia w zakładach pracy na terenie miasta. Była to ciekawa forma bezpośredniego kontaktu kobiety z lekarzem i wolontariuszką.

Praca naszych ochotniczek została doceniona w 2009 r. Klub zgłosił 5 osób na konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” w Starogardzie Gd. Stowarzyszenie ogłosiło konkurs „Starogardzki Wolontariusz Roku 2009” . Z naszego Klubu zgłosiłyśmy następujące długoletnie wolontariuszki: Stefanię Graban, Helenę Mazurowską, Polę Żur, Elżbietę Rychlicką i Krystynę Wiśniewską. Na uroczystej gali w Starogardzie otrzymały dyplomy i podziękowanie za pracę na rzecz chorego, drugiego człowieka. Jest to wyróżnienie honorujące osoby podejmujące działania w formie pracy woluntarystycznej na rzecz gminy miejskiej i powiatu, jako bezpłatne, świadome i dobrowolne działania na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Podziękowania za pracę w klubie i na rzecz pomocy nowym Amazonkom otrzymały koleżanki: Regina Dunder, Barbara Jonatowska, Irena Rodhe, Helena Czapiewska, Barbara Remus, Ewelina Żołnowska.
Na spotkaniu ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta ochotniczka Stefania Mach otrzymała podziękowanie za podejmowanie działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Koordynator pracy Ochotniczek w Klubie „Amazonki” w Starogardzie Gd.

——————————————————————————————————–

ilustracja Zespół Caritas parafii NSPJ w Starogardzie Gd.
Zatrudnia: 27 pracowników stałych, Którym pomaga grupa wolontariuszy i praktykanci ze Studium Medycznego w Kocborowie.
Zespół prowadzi:

 • WTZ (Warsztat Terapii Zajęciowej) – 30 niepełnosprawnych i Środowiskowy Dom Samopomocy 21 osób. Zajęcia od rana godz. 7,30 do 15,30. Tel/fax 0585611537. Dyrekcja- księgowość Tel. 058/5620628
 • 3 świetlice środowiskowe ( dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży) – czynne od poniedziałku do piątku godz. 16,00 – 20,00; w soboty godz. 10,00-13,00.
 • Stację Opieki Caritas nad chorymi i starszymi. Tel. 058/5611537
 • Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Godz. 8,00-15,00.
 • Gabinet rehabilitacyjny lekarz rehabilitacji i fizjoterapeuci. Gabinet prywatny . Można pobierać bardzo dużo zabiegów z kinezyterapii (10), fizykoterapii (9), masażu i hydromasażu, niestety prywatnie, odpłatnie, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził zgody na finansowanie gabinetu.
 • Poradnię psychologiczno-rodzinną. Czynna po telefonicznym umówieniu tel.058/5630628.
 • Punkt wydawania darów (1 raz w tygodniu odzież, żywność – środy godz. 13,30- 14,30). Opiekujemy się 50 rodzinami najbardziej potrzebującymi pomocy.
 • Przychodnię lekarską, do dyspozycji lekarz i pielęgniarka gabinet stomatologiczny. Tel. Rejestracja 058/5630384 .
 • Klub Seniora. Spotkania w poniedziałki godz. 14,30.

ilustracja

Caritas – czynna miłość bliźniego połączona z miłością Boga, miłość braterska, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy wezwani są wszyscy ludzie o szczerych sercach.
Istnieje kilka głównych dziedzin aktywności Caritas, które określają misje tej organizacji i zasadniczo określają jej cele statusowe:

 • dziecko , młodzież, rodzina
 • niepełnosprawność
 • choroba , podeszły wiek
 • skrajne ubóstwo
 • klęski żywiołowe, wypadki losowe

W naszej części miasta Starogardu Gdańskiego oraz w przyległych wsiach, Np.: Okole, Linowiec, Krąg, Żabno od kilku lat intensywnie rozwija się oraz poszerza zakres swoich działań prowadzona przez Zespół Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Świetlica Środowiskowa o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym.
Od momentu powstania stała się ona jedynym w okolicy pewnego rodzaju centrum kultury dla dzieci i młodzieży. Świetlica prowadzona przez nasz Zespół Caritas jest ośrodkiem, który systematycznie współpracuje z kołami zainteresowań oraz z innymi grupami z Zespołu Szkół Publicznych w Łapiszewie.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, ponieważ znajdują tam warunki i możliwości do rozwoju w wielu dziedzinach życia codziennego jak i w nauce, która jest bardzo istotna na tym etapie rozwoju dzieci i młodzieży oraz efektywnego spędzania czasu po zajęciach jaki i w trakcie wakacji. Do świetlicy uczęszczają również dzieci poszukujące ciepła, życzliwości, dobrzej rady i taką pomoc również otrzymają.
W zajęciach bierze udział spora grupa dzieci i młodzieży w wieku 6 – 17 lat, głównie dzieci z rodzin zagrożonych patologią, rodzin patologicznych i ubogich. Możliwość uczestnictwa w zajęciach jest też otwarta dla chętnych osób zamieszkałych w innych rejonach Starogardu Gdańskiego. Oferowanie przez świetlicę ciekawych form spędzania czasu – różnorodnych zajęć sportowych czy gier zespołowych, wspólnych wyjść do kina, na wystawy, wycieczek, kółek zainteresowań, zajęć plastycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, itp. To również pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jaki i psychologicznych. Do najważniejszych w tym okresie rozwojowym – okresie adolescencji – należy wsparcie prawidłowego rozwoju, kształtowania własnej tożsamości i poczucia wartości, wreszcie ukierunkowania aktywności w dążeniu młodych ludzi do osobistych celów i zamierzeń, zgodnie z ich marzeniami i predyspozycjami.
Powstały obiekt daje możliwość dalszego rozwoju form działalności i objęcia nimi szerszej grupy dzieci i młodzieży. Świetlica bardzo często bierze udział w różnego rodzaju konkursach Np. plastycznych, literackich z których nasze dzieci otrzymują wyróżnienia czy nagrody.
Przeprowadzenie zadań i działań pozwoli na konstruktywne spędzanie przez uczestników czasu wolnego od nauki, udzielenie pomocy w nauce poprzez korepetycje oraz będzie kontynuacją działań prowadzonych od 200r. Dobór różnorodnych zajęć ma na celu uniknięcie monotonności działaś oraz realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego i wychowawczego.
Zespół Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzi trzy placówki dla osób niepełnosprawnych: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy dom Samopomocy i Świetlicę dla osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej opieką terapeutyczną otaczamy 56 osób z terenu miasta i gminy, są to osoby o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności.
Wszyscy uczestnicy korzystają z rehabilitacji leczniczej. Ponadto z rehabilitacji leczniczej korzystają niepełnosprawni pracownicy Zespołu Caritas Parafii NSPJ działa sześć pracowni:
rękodzieliczno – plastyczna, rzemiosła, urody i życia codziennego, gospodarstwa domowego, medialna oraz krawiecko-ogrodnicza. W zajęciach uczestniczy 30 osób. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Do chwili obecnej sześcioro naszych absolwentów podjęło pracę, kilkoro stara się o przyjęcie do szkoły w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Drugą formą działalności jest Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie w zajęciach terapeutycznych uczestniczy 20 osób z terenu gminy Starogard Gdański, forma prowadzonych zajęć jest zbliżona do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, terapia oscyluje wokół treningu umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej i usprawnienia motoryki małej. Wszyscy uczestnicy zajęć Środowiskowego domu Samopomocy są dowożeni na zajęcia samochodem Zespołu Caritas.
Świetlica weekendowa, są to zajęcia sobotnie i niedzielne. Świetlica udostępniana jest systematycznie od jednego do kilku razy w miesiącu stowarzyszeniom osób niepełnosprawnych działających w naszym mieście. Należą do nich: stowarzyszenie Osób Chorych na SM, Stowarzyszenie Osób Głuchych i Niemych, Stowarzyszenie rodzin chorych na dziecięce porażenie mózgowe, Koło PCK Dzieci Niepełnosprawnych. Organizowane są systematycznie spotkania, które prowadzą same stowarzyszenia. Bale, pikniki, spotkania, rekolekcje.
Osoby niepełnosprawne bardzo często mają zajęcia, spotkania z uczestnikami WTZ oraz możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. W centrum zapewniona jest fachowa opieka medyczna. Frekwencja jest uzależniona od warunków atmosferycznych i stanu zdrowia uczestników. Ze świetlicy środowiskowej korzysta parę osób niepełnosprawnych.
We wszystkich formach zajęć biorą udział osoby, którym przemieszczanie się sprawia bardzo dużo problemów, są to osoby na wózkach inwalidzkich, korzystające z kul lub balkoników, a także osoby, mające problemy z koordynacją ruchów i utrzymaniem równowagi. Na początku naszej działalności osoby niepełnosprawne przemieszczające się na wózkach inwalidzkich oraz mające problemy z poruszaniem się przewożone były na piętro za pomocą schodołazu; w chwili obecnej dysponujemy windą.Prowadzimy również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Dzięki dofinansowaniu PFRON przekazanych przez starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim byliśmy w stanie wypożyczyć i udostępnić gabinety rehabilitacyjne: masażu, kinezyterapii i fizykoterapii dla osób niepełnosprawnych potrzebujących stosownych zabiegów lub odpowiednich ćwiczeń do schorzenia. Ponadto istnieje również możliwość skorzystania z porad lekarza oraz rehabilitanta.
Zespół Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim otacza opieką nie tylko dzieci, młodzież i niepełnosprawnych; prowadzi Poradnie Rodzinną, wspiera samotne matki, pomaga osobom starszym, chorym, samotnym; prowadzi również systematyczną pomoc materialną dla najuboższych – raz w tygodniu wolontariuszki wydają żywność i ubrania potrzebującym.
Dużym zainteresowaniem cieszą się w całości finansowanym przez Zespół Caritas Klub Seniora, którego działalność skupia się wokół propagowania aktywności fizycznej i intelektualnej osób starszych. Klub Seniora organizuje systematyczne spotkania integracyjne, aerobik dla pań, koło szachowe, wycieczki piesze i autokarowe, pielgrzymki; jest także grupa wsparcia dla osób, które po przejściu na emeryturę nie mogą odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej.

——————————————————————————————————–

ilustracja

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

KOŁO STAROGARDZKIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OD 15-STU LAT.
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ ZRZESZAJĄCĄ CHORYCH NA SM I RODZIN, PRZYJACIÓŁ I WOLONTARIUSZY.

OBECNIE KOŁO LICZY 31 OSÓB CHORYCH NA SM, W PRZEDZIALE
WIEKOWYM OD 24 DO 65 LAT. SĄ wśród NAS OSOBY CHODZĄCE SAMODZIELNE, Z POMOCĄ ORAZ PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM.

CELEM PTSR JEST POMOC (W MIARĘ MOŻLIWOŚCI) W POPRAWIE
ICH WARUNKÓW ŻYCIOWYCH, ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZAWODOWYM I KULTURALNYM.

SWOJE CELE REALIZUJEMY PRZEZ WSPÓŁPRACĘ ORGSNIZACJAMI ADMINISTRACJI PSŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH.

ORGANIZUJEMY POMOC CZŁONKOM TOWARZYSTWA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH, POMOC PRAWNĄ, SOCJALNO – BYTOWĄ, ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW REHABILITACYJNO-KULTURALNYCH.
POMAGAMY W PRZECIWDZIAŁANIU UCZUCIU REZYGNACJI, BEZWARTOWOŚCI I OSAMOTNIENIA. STARAMY SIĘ STWORZYĆ ATMOSFERĘ WZAJEMNEGO SZACUNKU, TOLERANCJI, ŻYCZLIWOŚCI I DUŻO RADOŚCI.

SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDĄ 3-CIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA ( Z POMINIĘCIEM M-CA LIPCA I SIERPNIA) W ŚWIETLICY PRZY PARAFII NSPJ NA ŁAPISZEWIE, W GODZINACH OD 10 DO 13.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY, TU ZNAJDZIESZ INFORMACJE I POMOC.

ZADZWOŃ : tel. 0 – 500 – 067 – 330; 0 – 511 – 981 – 477

ilustracja

——————————————————————————————————–

ilustracja

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Koło w Starogardzie Gdańskim

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w Starogardzie Gdańskim powstało 19 maja 1992r. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie dla wyrównania szans z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin. Cele te są realizowane miedz innymi przez rehabilitację, rekrutację oraz dążenie do pełniej integracji osób niepełnosprawnych z bliskim środowiskiem.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową niedochodową i samopomocową.
Koło nasze w swojej działalności uwzględnia potrzeby osób specjalnej troski członków naszego koła i potrzeby ich rodzin oraz potrzeby Stowarzyszenia jako wspólnota członków, a więc działające w środowisku lokalnym. Pragniemy nadmienić, że byliśmy inicjatorami powstania Programu pt. ”Starogard – Miastem przestrzeni wspólnej”, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta ( np. likwidacja barier architektonicznych, w tym przystosowanie urzędów, środków komunikacji miejskiej itp. ).

Zauważamy, że władze miasta, gminy i powiatu Starogardu Gdańskiego dostrzegają problemy osób niepełnosprawnych realizując w/w program, umożliwiający tym samym pełne uczestnictwo ich w życiu społecznym.

Jednym z głównych celów naszego koła jest organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, które mają wielkie znaczenie dla stanu zdrowia uczestników. Wyjazd na turnus pozwala polepszyć ogólne usprawnienie. Rehabilitacja społeczna jest elementem pobytu na turnusie, gdyż w tym czasie umożliwiamy rozpoznanie walorów życia w środowisku integracyjnym. W ramach rekreacji i integracji organizujemy okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Dziecka.

Mile spędzamy czas przy ognisku, gry i zabawy, wspólne śpiewy, pieczenie kiełbasy ogniskowej – to wszystko powoduje wspaniała atmosferę rodzinną, ponieważ spotykamy się z rodzinami osób niepełnosprawnych. Podobne spotkanie organizujemy z okazji pożegnania lata i powitania wiosny.

Takie uroczystości jak: Mikołajki, spotkanie wigilijne łączymy z przekazaniem wsparcia w postaci paczki ze słodyczami i owocami.

W trakcie trwanie roku kalendarzowego organizujemy wyjazdy wycieczkowe rehabilitacyjno-rekreacyjne dla celów integracyjnych ( np. do Parku Wodnego ).

W chwili obecnej nasze koło liczy 32 członków w różnym wieku i z różnymi rodzajami schorzeń tj.: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, zespół Reja, upośledzenie umysłowe, przepuklina oponowo-rdzeniowa. Poprzez w/w formy działania pragniemy osobom niepełnosprawnym członkom naszego koła umożliwić wyjście na zewnątrz do społeczeństwa. Zapewniając rehabilitację, rekreację, integrację i wspólną zabawę oraz dbamy o to by, dzieciom, młodzieży i dorosłym żyło się lepiej z szacunkiem na jaki zasługuje każdy człowiek.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *