Zadbajmy o Czyste Powietrze w naszej okolicy

10 lipca podpisane zostało porozumienie między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Miejską Starogard Gdański. WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program Czyste Powietrze.

Rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze potrwa do roku 2029. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Do takich należy węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

     Podpisanie porozumienia przez Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW Macieja Kazienko

Jednym z głównych powodów istnienia smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Jak się jednak okazuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu całe ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. Wiele domów w Polsce było budowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano rozwiązania uwzględniającego izolację cieplną, co prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w domowym budżecie.

Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 procent. Obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją można w  zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie doradcze w gminie na etapie wypełnienia wniosku. Instrukcja składania wniosku http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2018/09/instrukcja-krok-po-kroku-aplikowanie-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-Czyste-powietrze.pdf

Korzystając z programu zyskać można zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt od którego liczona jest dotacja to 53 000 zł natomiast minimalny koszt kwalifikowany do projektu to 7 000 zł.