Wierzyczanki 2019. Można zgłaszać nominacje

Do 20 grudnia starogardzki magistrat czeka na zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta „Wierzyczanka” . Od 21 lat prezydent przyznaje ją osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody – Wierzyczanka za 2019 rok. Nominowane mogą być do niej osoby fizyczne, przedsiębiorcy lub instytucje, które w swoich działaniach na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego w sposób szczególny wyróżniły się na polu kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych w mijającym roku.

Nominacja, czyli wniosek o nagrodę, powinna być zaadresowana do Prezydenta Miasta i zawierać:
– opis osoby/instytucji nominowanej ze szczególnym uwzględnieniem działań w roku 2019
– podpis osoby nominowanej z informacją, że zapoznała się z treścią wniosku
– dane kontaktowe osoby nominującej.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański osobiście (Biuro Obsługi Klienta w godz. pracy Urzędu) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacji dotyczących składanych wniosków udziela pracownik Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Anna Gracz tel. 58 530 60 93, anna.gracz@um.starogard.pl