Pół miliona od miasta na przebudowę ronda

Miasto wesprze Powiat Starogardzki kwotą 500 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są na przebudowę ronda Starogardzkich Strażaków. Szacunkowo inwestycja ma kosztować blisko 2 mln zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 26 czerwca jednomyślnie podjędli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. Miasto przekaże Starostwu pół miliona złotych na przebudowę ronda Starogardzkich Strażaków. Pieniądze przekazane zostaną w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Starogard na rok 2019.

– Skrzyżowanie mieści się w samym centrum miasta i jest jednym z najbardziej eksploatowanych, newralgicznych punktów komunikacyjnych Starogardu. Często mocno zakorkowane – powiedział zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Widzimy potrzebę wykonania tej inwestycji, dlatego bez wahania zgodziliśmy się partycypować finansowo w tym przedsięwzięciu. Zależy nam na tym, aby poprawić warunki komunikacyjne na tym odcinku. Jego realizacja wpłynie też bardzo pozytywnie na poprawę wizerunku samego centrum miasta – dodał wiceprezydent.

Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowskiej z ul. Kościuszki w Starogardzie Gd.” realizuje Powiat Starogardzki w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019). Jego szacunkowy koszt to 1.948.000 zł. Na początku lipca ma zostać wyłoniony wykonawca. 

– Przebudowana zostanie przede wszystkim infrastruktura podziemna. Rondo zachowa swój obecny kształt. Poprawione zostaną wloty na rondo oraz wszystkie jego parametry, które zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących wymagań technicznych – powiedział naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński.

Obecnie rondo wraz z odcinkiem ulicy Lubichowskiej od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ulicą Kościuszki traktowane jest jako element drogi powiatowej. Miasto gotowe jest przejąć je w utrzymanie. Będzie to możliwe po uregulowaniu stanu prawnego działek, w obszarze których znajduje się rondo.