Modernizacja parkingu Urzędu Miasta

8 lipca zacznie się wymiana nawierzchni parkingu za budynkiem Urzędu Miasta od strony ul. Słowackiego. Jej zakończenie przewidziane jest na 31 sierpnia 2019 r. Teren robót zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

W ramach inwestycji wymieniona będzie nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej, dojścia z płytek chodnikowych. Przewidziana jest także wymiana sieci kanalizacji deszczowej, podłączenie mediów do budynku garażowego oraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.

Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy.

Roboty rozpoczną się od przygotowania dojście do budynku Urzędu Miasta od strony parkingu przy ul. Słowackiego, wzdłuż wschodniej i południowej ściany łącznika. Trzeba będzie dojść wzdłuż łącznika do Urzędu Stanu Cywilnego, dalej do wejścia dla osób niepełnosprawnych w podwórku lub do wejścia głównego od ulicy Gdańskiej.

Strzałki wskazują jak dojść do Urzędu Miasta.