4 mln zł na budowę dróg w mieście z FDS

Modernizacja ulicy Kopernika i budowa ulicy Iwaszkiewicza to pewne inwestycje zaplanowane do końca 2020. Miasto wyda na ten cel ponad 8 mln zł, ale 50% tej kwoty sfinansuje Rząd z programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. 3 września 2019 roku Wojewoda Pomorski opublikował listę 132 wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Zarówno ulica Kopernika, jak i Iwaszkiewicza znalazły się w pierwszej trójce zwycięskich projektów.

Po nowemu ulicą Kopernika będziemy jeździć jeszcze w tym roku. Przebudowa na odcinku od ronda Św. Wojciecha do ul. Pelplińskiej ma się zakończyć do listopada 2019 roku. Z kolei budowa ulicy Iwaszkiewicza zaplanowana jest na dwa lata. Ma się zakończyć w 2020 roku. Miasto wyda na oba zadania ponad 8 mln zł. Wiemy już, że połowę tej sumy sfinansuje Rząd z programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

ulica Kopernika w trakcie przebudowy odcina od Ronda Św.Wojciecha do ul. Pelplińskiej

Obie inwestycje znalazły się w gronie 132 projektów w województwie pomorskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie. Przebudowa ulicy Kopernika zajęła trzecie miejsce w rankingu projektów jednorocznych. Miasto otrzyma 2 225 285,00 zł, czyli 50% wartości inwestycji. Projekt budowy ulicy Iwaszkiewicza został również wysoko oceniony. Zajął trzecie miejsce w kategorii projektów wieloletnich z dofinansowaniem
1 762 562 zł.

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki

– Ta wiadomość powinna ucieszyć wszystkich mieszkańców miasta, nie tylko tych, którzy mieszkają przy ulicy Kopernika i Iwaszkiewicza – powiedział Tadeusz Błędzki zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych. – Ulica Kopernika odgrywa istotną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w mieście i w całym powiecie. Stanowi najkrótszą drogę dojazdową do centrum miasta oraz do dróg „wylotowych” z miasta dla publicznych służb ratowniczych, w tym w szczególności dla Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei ulica Iwaszkiewicza jest ważną drogą dojazdową do terenów rozwojowych miasta. Znajdują się tam działki przeznaczone pod produkcję i usługi. Wybudowanie tej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą podniesie ich atrakcyjność. Liczymy, że dzięki tej inwestycji działkami zainteresują się nowi inwestorzy, którzy w przyszłości zbudują tam swoje zakłady. Poprawi się też komfort dojazdu do nieruchomości dla mieszkańców tamtej okolicy, którzy w chwili obecnej poruszają się po bardzo zdegradowanych płytach drogowych  – dodał Tadeusz Błędzki.

Wiceprezydent podkreślił, że wniosek o dofinansowanie był bardzo dobrze przygotowany przez Urząd i idealnie wpisywał się w kryteria programu, ale  podziękowania należą się też posłowi na Sejm RP Janowi Kilianowi, który pilotował sprawę w Rządzie, z powodzeniem angażując się w temat.

Wspomnieć należy, że projekt budowy ulicy Iwaszkiewicza obejmuje nie tylko położenie nowej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem, ale również budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pierwszym zbiornikiem retencyjnym na terenie Starogardu. Miasto zgłosiło trzy różne wnioski o dofinansowanie tej inwestycji, do 3 różnych programów. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwa z nich dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu – obecnie te media są już w budowie oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym – tutaj przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Na w/w infrastrukturę pozyskano dofinansowanie z 2 konkursów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trzeci wniosek dotyczył budowy w/w drogi w ramach FDS. To oznacza, że cała inwestycja, której koszt planuje się na ok. 16 mln zł zostanie dofinansowana na poziomie bliskim 75 % kosztów kwalifikowanych i powinna zostać zrealizowana do końca 2020r.