Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje społeczne. Od 28 października do 12 listopada 2019 r. można zgłaszać uwagi do Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie na 2020 rok. Otwarte spotkanie dla przedstawicieli NGO odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w sali 102 Urzędu Miasta. Continue reading „Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi”