Mały grant na Galę Wolontariatu 2019

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.
Continue reading „Mały grant na Galę Wolontariatu 2019”

Literackie spotkanie

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty oraz Starogardzkie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zapraszają na spotkanie z pisarzem Andrzejem Perepeczko, które odbędzie się 14 listopada o godz. 17:00 w Czytelni Popularnonaukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty przy ul. Paderewskiego 1. Continue reading „Literackie spotkanie”

Wydarzenia dla emerytów

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Starogardzie Gdańskim zaprasza na następujące imprezy:

1.Wycieczka na „Białe Noce” do: Rygi – Tallina – St. Petersburga – Wilna
w dniach: 24 czerwca – 1 lipca 2020 r.
cena: 2 245,- zł + 130 Є

Zapisy w Urzędzie Miasta, ul. Gdańska 6, pok. 027
w dniach: poniedziałek – piątek godz. 900 – 1300.

2. 21 listopada o godz. 1700 w kinie „Sokół” odbędzie się „Dzień Seniora”. Wystąpi zespół muzyczny Zbigniewa Kostki oraz Irena i Edmund Konowalczyk.

Kontrolujemy jakość powietrza

Przypominamy, że od 1 października w naszym mieście działa 10 nowoczesnych czujników do pomiarów pyłu zawieszonego – PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). Czujniki pojawiły się w naszym mieście dzięki projektowi społecznemu pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza” zrealizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Jego wnioskodawcą była Anna Lembicz. Continue reading „Kontrolujemy jakość powietrza”

Uczcijmy Narodowy Dzień Niepodległości

11 listopada obchodzić będziemy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak oraz Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert zapraszają na Marsz ku Wolności oraz uroczystości w Parku Miejskim. Continue reading „Uczcijmy Narodowy Dzień Niepodległości”

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje społeczne. Od 28 października do 12 listopada 2019 r. można zgłaszać uwagi do Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie na 2020 rok. Otwarte spotkanie dla przedstawicieli NGO odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w sali 102 Urzędu Miasta. Continue reading „Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi”

Gwiazdy telewizyjnego show zatańczą w Starogardzie. Zapraszamy!

3 listopada w Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby odbędzie się „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – IV Memoriał Edwarda Kowalke”. Podczas wieczornej gali w specjalnym pokazie zatańczą Jan i Lenka Klimentowie – znani z udziału w telewizyjnym show „Dancing with the Star”. Starogardzką galę po raz trzeci poprowadzi Iwona Pavlović – jurorka wszystkich edycji „Tańca z Gwiazdami”. Continue reading „Gwiazdy telewizyjnego show zatańczą w Starogardzie. Zapraszamy!”